Політика у сфері якості та конкурентоспроможності продукції на 2019 рік
Стратегічні цілі політики у сфері якості
Оперативні цілі
  • Постійне покращення якості продукції, яка виготовляється підприємством, та нашого виробничого потенціалу;
  • Утвердження доброї репутації підприємства в наших клієнтів, партнерів та постачальників;
  • Постійна модернізація обладнання та впровадження нових технологічних процесів;
  • Виконання в повному обсязі програми розвитку персоналу з наданням особливої уваги підготовці кадрів, соціальним програмам та формуванню у працівників ТзОВ «ЗУВП» свідомого прагнення до постійного поліпшування якості продукції;
  • Підвищення екологічних стандартів на підприємстві, зниження споживання енергоресурсів у виробництві, зменшення виробничих витрат;
  • Забезпечення високих економічних результатів
  • Отримати сертифікат на систему управління якістю згідно з вимогами ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) “Система управління якістю. Вимоги” в серпні 2019 року;
  • На протязі 2019 – 2020 р.р. за рахунок одержаних прибутків здійснити модернізацію обладнання на суму 1 млн.грн;
  • В 2019 - 2020 роках покращити показники продуктивності праці, збільшити обсяги виробництва та за рахунок цього, досягти зростання економічних показників до 5%;
  • В 2019 році збільшити виробництво та реалізацію продукції на 5% за рахунок залучення нових клієнтів (споживачів).
Досягнення поставлених цілей забезпечується гарантуванням стабільності якості продукції на базі постійного аналізування та поліпшення результативності системи управління якістю на підприємстві.

Пріоритетом для нас є застосування найбільш прогресивних методів управління, технологій і продуктів, необхідних для розв’язання завдань наших споживачів. Керівництво підприємства зобов’язується постійно підтримувати, критично аналізувати та поліпшувати функціонування системи управління якістю для досягнення поставлених цілей та максимального задоволення потреб замовника у якісних продуктах та послугах.

За якість продукції відповідає кожен працівник. Кожен працівник – це професіонал своєї справи, який працює за для досягнення спільної цілі. Забезпечення якості для споживача є основою нашої системи цінностей і тут не має місця компромісам. Успіх для нас – це успіх наших клієнтів. Саме це дозволяє підприємству окупити свою діяльність та заробляти гроші, а співробітникам зберігати свої робочі місця.

Адміністрація підприємства є гарантом виконання умов законодавства і стандарту ДСТУ ISO 9001:2015, а також постійного поліпшення системи управління якістю.

Генеральний директор ТзОВ “ЗУВП” бере на себе відповідальність за реалізацію принципів Політики в сфері якості і гарантує виконання поставлених цілей.